Publikasjoner

Publikasjoner

Bøker

Lærebok i utlendingsrett, Øyvind Øyen (red). Vigdis Vevstad og Jessica Schultz er forfattere av kapittelet: «Felles yttergrense og felles europeisk asylsystem», og kapittel 16 «Dublin-samarbeidet», Universitetsforlaget, 2022 (tredje opplag).

Law and migration in a Changing World, Marie-Claire Foblets and Jean-Yves Carlier (editors). Vigdis Vevstad og Solveig Igesund er forfattere av kapitlet: Challenging Human Rights: Migration Law in Norway. Springer 2022

Hva er en flyktning, Vigdis Vevstad, Universitetsforlaget 2017.

Vergehåndboka, forfattere Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby, Norsk Folkehjelp, 2012 .

Asylsøker i velferdsstatens venterom, Marko Valenta og Berit Berg (red.), Vigdis Vevstad sammen med Nora Sveaass og Jan-Paul Brekke, forfatter av kapittel 5 «Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging», Universitetsforlaget, 2012.

Radikalt Europa. Trygve G. Nordby (red), Europabevegelsen 2011.

Kommentarutgave Utlendingsloven, Vigdis Vevstad (red.), Universitetsforlaget 2010.

De første 20 årene, Trygve G. Nordby har skrevet kapitlet: Fra utlendingskontroll til migrasjonsforvaltning, UDI 2008

Asylmottak gjennom 20 år, Vigdis Vevstad har skrevet kapitlet: Mottaksforhold i Norge og EU i et fremtidig perspektiv, UDI 2008.

Utvikling av et felles europeisk asylsystem – Jus og Politikk (Development of a Common European Asylum System. Law and Politics), Universitetsforlaget, Oslo, 2006

Refugee Protection: A European Challenge, Tano Aschehoug, Oslo, 1998

Innvandringspolitikk og utlendingslov. Flyktningbeskyttelse er ikke god nok: Nytenkning må til Turid Heiberg (ed), Fagbokforlaget, 1998.

Dagens folkevandringer, berører de oss?, Astrid Suhrke og Svein Gjerdåker (red), Trygve G. Nordby har skrevet kapitlet: En helhetlig flyktningpolitikk, Cappelen 1993.

NGOs and refugees – reflections at the turn of the century, Morten Kjaerum (editor) Trygve G. Nordby har skrevet kapitlet: Beyond Idealism and Charity, Socpol 1993.

Leve kommunen?!, Per Eggum Mauseth (red.), Trygve G, Nordby har skrevet kapitlet: Kommunal forvaltning og service – hvor er heiagjengen? Pax 1987.

Veien Fram, IULA-kongressen i Roma 1987, Lars-Jonas Nygård og Trygve G. Nordby (red.) Kommuneforlaget 1987.

Rapporter

Konvensjonsgården og Verksgata i Moss. En mulighetsstudie.

Rapport Hardanger og Voss museum, september 2013

Felles europeisk asylsystem, EMN seminar, ISF, november 2012

Rapport Vest-Agder-museet 2012

Notat migrasjon og utvikling tgn 2012

Rapport Akershusmuseet 2011

Normative European Jurisprudence in a Refugee and Migration Context, (with Charlotte Mysen), Commissioned by the Ministry of Justice, January 2011, ISF rapport 2011:03

Setting up a Common European Asylum System (with Francesco Maiani et al), Commissioned by the European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2010, Her

Sårbare asylsøkere i Norge og EU Identifisering, organisering og håndtering, (with Jan-Paul Brekke & Nora Sveaass), Financed by the Directorate of Immigration, ISF rapport 2010:14

Reception Conditions for Asylum Seekers in Norway and the EU (with Jan-Paul Brekke), financed by Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion, ISF rapport 2007:4

Utvalgte artikler

Kommunen som samfunnsutvikler, kronikk 2023. https://www.moss-avis.no/kommunen-som-samfunnsutvikler/o/5-67-1661292?hideLimbs=1

Utfordringer i EUs flyktningpolitikk (with Trygve G. Nordby), Flyktningregnskapet 2011, Flyktninghjelpen

Mottaksforhold for asylsøkere i Norge og i EU i et fremtidigperspektiv(Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU in a future oriented perspective),

Asylmottak gjennom 20 år, Artikkelsamling fra Mottakskonferansen, UDI, 2008

Norges rolle i utviklingen av et felles europeisk asylsystem (Norway’s role in the development of a Common European Asylum System), Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, Vol 25, nr. 3, 2007.

Norwegian proposal to clarify refugee status, Forced Migration Review, Oxford, May 2005.

Flyktningkonvensjonen Artikkel 1C-F, Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene,(with Einarsen & Skaar), Commissioned by Ministry of Labour and Social Inclusion», CMI, 2006

Utredning om utviklingen av europeisk flyktning- og asylpolitikk Betydningen for Norge? Commissioned by Law Committee on new Norwegian Act on Immigration, Ministry of Labour and Social Inclusion, 2004.

Europeisk flyktningbeskyttelse må og kan forbedres, Mennesker & Rettigheter, 1998.