Velkommen til Sonconsult

Velkommen til Sonconsult

Sonconsult

Vi som arbeider i Sonconsult har omfattende innsikt og lang erfaring fra noen av vår tids viktigste samfunnsområder: Menneskerettigheter, migrasjon, flyktningbeskyttelse, humanitært arbeid og formidling av kultur. Vi har arbeidet på hele spekteret fra konseptutvikling, via organisering og forvaltning til organisasjons- og lederutvikling. Både innenfor offentlig forvaltning, sivilsamfunn og næringsliv.

Fra inspirerende omgivelser på Jeløya utenfor Moss arbeider vi med partnere og oppdragsgivere fra inn- og utland. Med nettbaserte verktøy og kommunikasjonsmuligheter er fysisk avstand ikke lenger noen hindring. Langt borte finnes ikke lenger.

Sonconsult

Vi som arbeider i Sonconsult har omfattende innsikt og lang erfaring fra noen av vår tids viktigste samfunnsområder: Menneskerettigheter, migrasjon, flyktningbeskyttelse, humanitært arbeid og formidling av kultur. Vi har arbeidet på hele spekteret fra konseptutvikling, via organisering og forvaltning til organisasjons- og lederutvikling. Både innenfor offentlig forvaltning, sivilsamfunnet og privat næringsliv.

Fra inspirerende omgivelser på Jeløya utenfor Moss arbeider vi med partnere og oppdragsgivere fra inn- og utland. Med nettbaserte verktøy og kommunikasjons-muligheter er fysisk avstand ikke lenger noen hindring. Langt borte finnes ikke lenger.

Vigdis W. Vevstad

Vigdis W. Vevstad har doktorgrad i internasjonal jus og studerer (i 2022) teologi. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver og forsker. Hun har særlig kompetanse på flyktning- og asylrett og policyutvikling, inkludert utviklingen av et felles europeisk asylsystem. Vevstad har mange års nasjonal og internasjonal erfaring fra offentlig og privat sektor og innen forskning.

Trygve G. Nordby

Trygve G. Nordby arbeider som rådgiver med særlig vekt på styring, ledelse og organisasjonsutvikling. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring fra frivillig sektor og ffentlig forvaltning. Særlig kompetanseområder er huminitært arbeid, migrasjon, menneskerettigheter og kulturformindling.