Aktuelt

Aktuelt

Kommunen som samfunnsutvikler

Les kronikk i Moss Avis fra januar 2023 her

Konvensjonsgården og Verksgata i Moss. En mulighetstudie

Hvordan kan Konvensjonsgården og de gamle arbeiderboligene i Verksgata i Moss utvikles til en multiarena for kulturaktiviteter, historieformidling, læring, rekreasjon, møteplasser, opplevelsesnæring, verksteder, sosialt entreprenørskap og samspill med Møllebyen og resten av sentrum? Sonconsult ved Trygve G. Nordby la høsten fram en mulighetsstudie utarbeidet for Østfoldmuseene. Se hele rapporten her

Konvensjonsgården og Verksgata i Moss
Konvensjonsgården og Verksgata i Moss
Ny, oppdatert utgave

Lærebok i utlendingsrett, Øyvind Øyen (red). Vigdis Vevstad og Jessica Schultz er forfattere av kapittelet: «Felles yttergrense og felles europeisk asylsystem», og kapittel 16 «Dublin-samarbeidet», Universitetsforlaget, 2022 (tredje opplag).

Nasjonale utlendingslover og utviklingstrekk fra 18 ulike land

Law and migration in a Changing World, Marie-Claire Foblets and Jean-Yves Carlier (editors). Vigdis Vevstad og Solveig Igesund er forfattere av kapitlet: Challenging Human Rights: Migration Law in Norway. Springer 2022