Oppdragsgivere

Oppdragsgivere

Akershusmuseet
Amnesty International
Arbeidsdepartementet
Care International
Catosenteret
Centre for High North Logistics
Danish Refugee Council
Driftsoperatørforum
EU kommisjonen
EU parlamentet
Europabevegelsen
European Migration Network EMN
FOKUS
Flyktninghjelpen
FN-sambandet
FNs høykommissær for flyktninger UNHCR
Forskningsstiftelsen FAFO
Fossumkollektivet
Granbykonferansen
Hardanger og Voss Museum
Helgelandmuseet
Herøy kommune
Hospice Solåsen
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Oslo og Akershus
Humanetisk forbund HEF
Human Rights House Foundation
Institutt for samfunnsforskning ISF
International Committee of Red Cross ICRC
International Crisis Group ICG
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies IFRC
International Organisation for Migration
Juristenes Utdanningssenter
Justis- og beredskapsdepartementet
Jærmuseet
Kommunaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund KS
Kongsberg kommune
Kristiansund kommune
Kulturrådet
Landsorganisasjonen i Norge LO
Lederne (organisasjonen)
Lillehammer kommune
Lørenskog kommune
Moss kommune
Molde kommune
Musea i Ålesund
Nasjonalmuseet
NITO
Nobels fredssenter
Nordland fylkeskommune
Norges forskningsråd
Norges handikapforbund
Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges museumsforbund
Norsk barnebokinstitutt
Norsk bergverksmuseum
Norsk Folkehjelp
Norsk forfattersentrum
Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek
Norsk oversetterforening
Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS
Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe
Organisation for Security and Cooperation in Europe OSCE
Oslo kommune
Raftostiftelsen
Redd Barna
Røde Kors (flere nasjonalforeninger)
Save the Children International
Setesdalsmuseet
Stiftelsen Lillehammer Museum
Sykehuset Østfold
Sykehusklovnene
Telemark museum
United Nations Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs UNOCHA
Université libre de Bruxelles
Universitet i Oslo
Universitetet i Bergen
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vestby bedriftsforum
Vestby kommune
Vestfoldmuseene
Vest-Agder-museet
Virke
Østfoldmuseene