Partnere

Partnere

Sonconsult AS består I utgangspunktet av Trygve G. Nordby og Vigdis W. Vevstad. For enkeltoppdrag knytter vi til oss relevante fagpersoner.

Trygve G. Nordby

Nordby (f. 1954) har de siste årene arbeidet som partner i konsulentselskapet Sonconsult AS. Han har tidligere bred erfaring fra ledelse i frivillig sektor og offentlig forvaltning. Blant annet som UDI-direktør og generalsekretær i Flyktninghjelpen og Røde Kors. Nordby er kjent for et bredt engasjement for humanisme og menneskerettigheter.

Vigdis W. Vevstad

Vigdis Vevstad (f. 1955) har doktorgrad i internasjonal jus og har arbeider som rådgiver og forsker. Hun har særlig kompetanse på flyktning- og asylrett og policyutvikling, inkludert utviklingen av et felles europeisk asylsystem. Vevstad har mange års nasjonal og internasjonal erfaring fra offentlig og privat sektor og innen forskning.