News

Articles

 

Vigdis Vevstad and Kjell Magne Bondevik: Asylbarna trenger ny lovgiving. (Norwegian only)

See Aftenposten here

 

 

 

Publications:

Lærebok i utlendingsrett, Øyvind Øyen (red). Vigdis Vevstad forfatter av kapittel 15 «Felles yttergrense og felles europeisk asylsystem», og kapittel 16 «Dublin-samarbeidet», Universitetsforlaget, 2013 (in Norwegian only).

 

Vergehåndboka, forfattere Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby, Norsk Folkehjelp, 2012 (in Norwegian only).

 

Asylsøker i velferdsstatens venterom, Marko Valenta og Berit Berg (red.), Vigdis Vevstad sammen med Nora Sveaass og Jan-Paul Brekke, forfatter av kapittel 5 «Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging», Universitetsforlaget, 2012 (in Norwegian only).

 

Events:

6-7 June 2013: Nordic Asylum Seminar, organized by University of Bergen .

 

30 September 2013: European Migration Network (EMN) Conference in Oslo “Reception facilities for Asylum Seekers in Europe – a Comparative Perspective”, organized by EMN Norwegian National Contact Point (Ministry of Justice, Directorate of Immigration and Institute for Social Research (ISF).