Aktuelt

Kronikker

 

Vigdis Vevstad og Kjell Magne Bondevik: Asylbarna trenger ny lovgiving.

Les kronikk i Aftenposten her

 

Publikasjoner

 

Lærebok i utlendingsrett, Øyvind Øyen (red). Vigdis Vevstad forfatter av kapittel 15 «Felles yttergrense og felles europeisk asylsystem», og kapittel 16 «Dublin-samarbeidet», Universitetsforlaget, 2013.

 

Vergehåndboka, forfattere Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby, Norsk Folkehjelp, 2012.

 

Felles europeisk asylsystem, EMN seminar, ISF, november 2012

 

Asylsøker i velferdsstatens venterom, Marko Valenta og Berit Berg (red.), Vigdis Vevstad sammen med Nora Sveaass og Jan-Paul Brekke, forfatter av kapittel 5 «Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging», Universitetsforlaget, 2012.

 

 

Konferanser

 

6.-7. juni 2013: Nordisk Asyl Seminar, organisert av Universitetet i Bergen

 

30. september 2013: European Migration Network (EMN) konferanse i Oslo “Reception facilities for Asylum Seekers in Europe – a Comparative Perspective”, Organisert av EMN Norsk nasjonalt kontaktpunkt (Justis- og beredskapsdepartementet, Utlendingsdirektoratet og Institutt for samfunnsforskning (ISF).