Partnere

Trygve G. Nordby

Trygve G. Nordby arbeider som rådgiver med særlig vekt på styring, ledelse og organisasjonsutvikling. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring fra frivillig sektor og offentlig forvaltning. Særlig kompetanseområder er humanitært arbeid, migrasjon og menneskerettigheter.

Nordby var inntil nylig generalsekretær i Europabevegelsen. Han har tidligere vært generalsekretær i Flyktninghjelpen. I Røde Kors har han både vært generalsekretær i Norges Røde Kors og visegeneralsekretær i det internasjonale forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåneforeninger. Fra offentlig sektor har han bakgrunn som direktør for Utlendingsdirektoratet, rådmann i Oppegård kommune og informasjonssjef i Nordland fylkeskommune. Han er i dag styreleder for Amnesty International Norge, Stiftelsen Lillehammer Museum, Norsk Barnebokinstitutt og Norsk lyd og blindeskriftbibliotek. Siden 2013 har han vært oppnevnt i lovutvalget for ny kommunelov. Nordby er assosiert partner i konsulentselskapet Scanteam AS.

TGN CV nor 2014

 

Vigdis Vevstad

Vigdis Vevstad har doktorgrad i internasjonal jus og arbeider som rådgiver og forsker. Hun har særlig kompetanse på flyktning- og asylrett og policyutvikling, inkludert utviklingen av et felles europeisk asylsystem. Vevstad har mange års nasjonal og internasjonal erfaring fra offentlig og privat sektor og innen forskning.

Hun har samarbeidsavtaler med Institutt for samfunnsforskning (ISF), Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. Vevstad er norsk representant i Odysseus-nettverket for juridiske studier om migrasjon og asyl i Europa. Vevstad har utgitt flere fagbøker og artikler alene og sammen med andre, bl.a. «Vergehåndboka» (2012) sammen med Trygve G. Nordby, «Utlendingsloven Kommentarutgave (2010) hvor Vevstad var redaktør og en av forfatterne, «Utvikling av et felles Europeisk Asylsystem: Jus og Politikk» (2006) og «Refugee Protection: A European Challenge» (1998). Hun er styremedlem i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og varamedlem i Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter.

CV VV no 2013