Publikasjoner

Bøker

Lærebok i utlendingsrett, Øyvind Øyen (red). Vigdis Vevstad forfatter av kapittel 15 «Felles yttergrense og felles europeisk asylsystem», og kapittel 16 «Dublin-samarbeidet», Universitetsforlaget, 2013.

Vergehåndboka, forfattere Vigdis Vevstad og Trygve G. Nordby, Norsk Folkehjelp, 2012 .

Asylsøker i velferdsstatens venterom, Marko Valenta og Berit Berg (red.), Vigdis Vevstad sammen med Nora Sveaass og Jan-Paul Brekke, forfatter av kapittel 5 «Sårbare asylsøkere i mottak – identifisering og oppfølging», Universitetsforlaget, 2012.

Kommentarutgave Utlendingsloven (Ed.), Universitetsforlaget, 2010

Utvikling av et felles europeisk asylsystem – Jus og Politikk (Development of a Common European Asylum System. Law and Politics), Universitetsforlaget, Oslo, 2006

Refugee Protection: A European Challenge, Tano Aschehoug, Oslo, 1998

Innvandringspolitikk og utlendingslov, Turid Heiberg (ed), Flyktningbeskyttelse er ikke god nok: Nytenkning må til, Fagbokforlaget, 1998.

 

Rapporter

Rapport Hardanger og Voss museum, september 2013

Felles europeisk asylsystem, EMN seminar, ISF, november 2012

Rapport Vest-Agder-museet 2012

Notat migrasjon og utvikling tgn 2012

Rapport Akershusmuseet 2011

Normative European Jurisprudence in a Refugee and Migration Context, (with Charlotte Mysen), Commissioned by the Ministry of Justice, January 2011, ISF rapport 2011:03

Setting up a Common European Asylum System (with Francesco Maiani et al), Commissioned by the European Parliament, Directorate-General for Internal Policies, Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, 2010, Her

Sårbare asylsøkere i Norge og EU Identifisering, organisering og håndtering, (with Jan-Paul Brekke & Nora Sveaass), Financed by the Directorate of Immigration, ISF rapport 2010:14

Reception Conditions for Asylum Seekers in Norway and the EU (with Jan-Paul Brekke), financed by Norwegian Ministry of Labour and Social Inclusion, ISF rapport 2007:4

 

Utvalgte artikler

Utfordringer i EUs flyktningpolitikk (with Trygve G. Nordby), Flyktningregnskapet 2011, Flyktninghjelpen

Mottaksforhold for asylsøkere i Norge og i EU i et fremtidigperspektiv(Reception conditions for asylum seekers in Norway and the EU in a future oriented perspective),

Asylmottak gjennom 20 år, Artikkelsamling fra Mottakskonferansen, UDI, 2008

Norges rolle i utviklingen av et felles europeisk asylsystem (Norway’s role in the development of a Common European Asylum System), Nordisk Tidsskrift for Menneskerettigheter, Vol 25, nr. 3, 2007.

Norwegian proposal to clarify refugee status, Forced Migration Review, Oxford, May 2005.

Flyktningkonvensjonen Artikkel 1C-F, Folkerettslig og komparativ studie av eksklusjons- og opphørsgrunnene,(with Einarsen & Skaar), Commissioned by Ministry of Labour and Social Inclusion», CMI, 2006

Utredning om utviklingen av europeisk flyktning- og asylpolitikk Betydningen for Norge? Commissioned by Law Committee on new Norwegian Act on Immigration, Ministry of Labour and Social Inclusion, 2004.

Europeisk flyktningbeskyttelse må og kan forbedres, Mennesker & Rettigheter, 1998.