Oppdragsgivere

Akershusmuseet
Arbeidsdepartementet
Care International

Den internasjonale Røde Kors komiteen

Den internasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne Føderasjonen IFRC
EU Kommisjonen
EU parlamentet
Europabevegelsen
European Migration Network EMN
Flyktninghjelpen
FNs høykommissær for flyktninger UNHCR
Forskningsstiftelsen FAFO
Hardanger og Voss Museum
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Oslo og Akershus
Institutt for samfunnsforskning ISF
International Committee of Red Cross ICRC
International Crisis Group ICG
Juristenes Utdanningssenter
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunaldepartementet
Kommunenes Sentralforbund KS
Nordland Fylkeskommune
Norges forskningsråd
Norges Museumsforbund
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Folkehjelp
Norsk lyd og blindeskriftsbibliotek
Norsk Organisasjon for Asylsøkere NOAS
Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe
Organisasjonen for Sikkerhet og Samarbeid i Europa OSSE
Oslo kommune
Redd Barna
Røde Kors (div. nasjonalforeninger)
Setesdalsmuseet
Stiftelsen Lillehammer Museum
Sykehuset Østfold
United Nations Office for the Coordinator of Humanitarian Affairs UNOCHA
Université libre de Bruxelles
Universitet i Oslo
Universitetet i Bergen
Utenriksdepartementet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Vest-Agder-museet
Østfoldmuseene