DSC07353Vi som arbeider i Sonconsult har omfattende innsikt og lang arbeidserfaring fra noen av vår tids viktigste samfunnsområder: Menneskerettigheter, migrasjon, flyktningbeskyttelse, humanitært arbeid og formidling av kultur. Sonconsult holder til i den mer enn 300 år gamle Spinnerigården på torget ved kaia i Son. Fra disse historiske og inspirerende omgivelsene arbeider vi med partnere og oppdragsgivere fra hele Norge, Europa og resten av verden. Med nettbaserte verktøy og kommunikasjonsmuligheter er fysisk avstand ikke lenger noen hindring. Langt borte finnes ikke lenger.

 

TGN

 

 

Trygve G. Nordby 

Trygve G. Nordby arbeider som rådgiver med særlig vekt på styring, ledelse og organisasjonsutvikling. Han har bred nasjonal og internasjonal erfaring fra frivillig sektor og offentlig forvaltning. Særlig kompetanseområder er humanitært arbeid, migrasjon og menneskerettigheter.

 

 

DSC06114

 

Vigdis Vevstad

Vigdis Vevstad har doktorgrad i internasjonal jus og arbeider som rådgiver og forsker. Hun har særlig kompetanse på flyktning- og asylrett og policyutvikling, inkludert utviklingen av et felles europeisk asylsystem. Vevstad har mange års nasjonal og internasjonal erfaring fra offentlig og privat sektor og innen forskning.